Kredyt bankowy – październik 2023 – Ranking kredytów bankowych

Home » Kredyt bankowy – październik 2023 – Ranking kredytów bankowych

Ranking kredytów bankowych jest jednym z niewielu dostępnych narzędzi, które pomogą ci dopasować odpowiedni produkt do twoich możliwości finansowych i preferencji. W poniższym zestawieniu przybliżmy ci, czym jest kredyt, jakie dokumenty powinieneś przygotować i na co zwrócić uwagę podczas wyboru najkorzystniejszej oferty.

Ranking polecanych pożyczek
Maksymalna oferowana kwota to
255 500 PLN
na 24 miesiące
4.8
Zobacz nasze zasady oceny
Nasze zasady oceny

Oceniamy na podstawie doświadczeń własnych oraz oceny klientów firmy.
Maksymalna oferowana kwota to
200 000 PLN
na 96 miesięcy
4.5
Zobacz nasze zasady oceny
Nasze zasady oceny

Oceniamy na podstawie doświadczeń własnych oraz oceny klientów firmy.
Maksymalna oferowana kwota to
200 000 PLN
na 120 miesięcy
4.5
Zobacz nasze zasady oceny
Nasze zasady oceny

Oceniamy na podstawie doświadczeń własnych oraz oceny klientów firmy.
Maksymalna oferowana kwota to
150 000 PLN
na 120 miesięcy
4.5
Zobacz nasze zasady oceny
Nasze zasady oceny

Oceniamy na podstawie doświadczeń własnych oraz oceny klientów firmy.
Maksymalna oferowana kwota to
200 000 PLN
spłata do 10 lat
4.3
Zobacz nasze zasady oceny
Nasze zasady oceny

Oceniamy na podstawie doświadczeń własnych oraz oceny klientów firmy.
Maksymalna oferowana kwota to
200 000 PLN
do 120 miesięcy
4.3
Zobacz nasze zasady oceny
Nasze zasady oceny

Oceniamy na podstawie doświadczeń własnych oraz oceny klientów firmy.
Maksymalna oferowana kwota to
250 000 PLN
na 36 miesięcy
4.0
Zobacz nasze zasady oceny
Nasze zasady oceny

Oceniamy na podstawie doświadczeń własnych oraz oceny klientów firmy.
Maksymalna oferowana kwota to
450 000 PLN
finansowanie dla firm
3.8
Zobacz nasze zasady oceny
Nasze zasady oceny

Oceniamy na podstawie doświadczeń własnych oraz oceny klientów firmy.

Zobacz też:

Czym jest ranking kredytów bankowych?

Ranking kredytów bankowych jest specjalnie przygotowanym narzędziem, które w przejrzysty sposób pokazuje, jakie kredyty bankowe są dostępne na rynku. Dzięki naszemu rankingowi kredytów bankowych będziesz w stanie porównać ofertę różnych banków w jednym miejscu. Nie musisz zatem przełączać kilku stron internetowych, by wybrać kredyt dopasowany do swoich oczekiwań.

Czym jest kredyt bankowy?

Kredyt bankowy jest produktem finansowym oferowanym przez instytucje bankowe. Bardzo często mylony jest z pożyczką, która jest podobnym produktem, lecz różniącym się od kredytu w kilku istotnych kwestiach. Zdarza się, że banki czasami opisują swoją ofertę, jako pożyczka bankowa. Kredyt bankowy jest zobowiązaniem finansowym zawartym na mocy umowy. Zawarta umowa zawsze występuje w formie pisemnej pomiędzy bankiem a kredytobiorcą (konsumentem). W umowie pomiędzy dwiema stronami określone są m.in. wysokość kredytu, wszystkie koszty z nim związane, wysokość rat, rodzaj oprocentowania i okres kredytowania. To oczywiście nie wszystkie informacje, jakie wpisane są w umowę. Możesz w niej odnaleźć również informację o tym, jakie koszty poniesiesz, gdy spóźnisz się ze spłatą kredytu, lub czego możesz się spodziewać, gdy kredyt będziesz chciał spłacić przed czasem.

Rodzaje kredytów bankowych

Banki przygotowały bardzo szeroką gamę kredytów, które możesz dopasować do swojego celu. Rozróżnia się również kredyty dla osób fizycznych i dla przedsiębiorców. W poniższym zestawieniu omówimy najczęściej występujące rodzaje zobowiązań finansowych.

Kredyt hipoteczny

Kredyt hipoteczny jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych produktów bankowych. Jest rodzajem kredytu celowego – czyli przeznaczonego na sfinansowanie konkretnego projektu. Nie masz więc możliwości przeznaczyć pieniędzy z kredytu hipotecznego na dowolny zakup. Ten rodzaj zobowiązania dotyczy zakupu, modernizacji, przebudowy lub remontu nieruchomości. Dotyczy zarówno rynku pierwotnego, jak i rynku wtórnego. Możliwe jest również kupno działki, na której zamieszasz wybudować dom. Najbardziej charakterystyczną cechą kredytu hipotecznego, jest ustanowienie hipoteki, czyli wpisu hipoteki (zabezpieczenia) do księgi wieczystej mieszkania lub domu na rzecz wierzyciela, który udzielił zobowiązania. To gwarancja dla banku – w przypadku gdy przestaniesz spłacać zobowiązanie, bank może przejąć nieruchomość i ją spieniężyć na rzecz pokrycia kosztów kredytu. W ostatnich latach dość popularne są kredyty na mieszkania TBS.

Kredyt hipoteczny ze względu na wysokie kwoty zaciągany jest na długi okres – przeważnie od 10 do maksymalnie 35 lat. Konieczne jest również posiadanie wkładu własnego w wysokości minimum 10 procent wartości inwestycji.

Kredyt inwestycyjny

Kredyt inwestycyjny również należy do grupy kredytów celowych. Przeznaczony jest dla przedsiębiorców, którzy chcą powiększyć, zmodernizować lub odtworzyć majątek trwały. Kredytobiorca jest zobowiązany do przedstawienia planu, na co dokładnie rozdysponuje  środki pochodzące z kredytu. Aby przedsiębiorstwo otrzymało kredyt inwestycyjny konieczne jest udowodnienie zdolności kredytowej przedsięboorstwa. Badana jest również płynność finansowa firmy.

Kredyt konsumencki

Kredyt konsumencki jak nazwa wskazuje, jest produktem przeznaczonym dla konsumentów, czyli osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej. Pod ustawę o kredycie konsumenckim podlegają nie tylko kredyty gotówkowe udzielane przez banki, ale również pożyczki z instytucji pozabankowych. Kredyt konsumencki nie może przekroczyć kwoty 255 550 złotych lub jej równowartości w obcej walucie. Kredyt konsumencki to dość szeroka grupa produktów, pod którą podlegają kredyty gotówkowe, samochodowe, zakupy ratalne i kredyty odnawialne. Definicję kredytu konsumenckiego możemy znaleźć w ustawie o kredycie konsumenckim z dnia 12 maja 2011 roku.

Art. 3. Pojęcie umowy o kredyt konsumencki

1.Przez umowę o kredyt konsumencki rozumie się umowę o kredyt w wysokości nie większej niż 255 550 zł albo równowartość tej kwoty w walucie innej niż waluta polska, który kredytodawca w zakresie swojej działalności udziela lub daje przyrzeczenie udzielenia konsumentowi.

1a. Przez umowę o kredyt konsumencki rozumie się także umowę o kredyt niezabezpieczony hipoteką, który jest przeznaczony na remont domu albo lokalu mieszkalnego, w tym w wysokości większej niż wysokość określona w ust. 1.

2. Za umowę o kredyt konsumencki uważa się w szczególności:

1) umowę pożyczki;

2) umowę kredytu w rozumieniu przepisów prawa bankowego;

3) umowę o odroczeniu konsumentowi terminu spełnienia świadczenia pieniężnego, jeżeli konsument jest zobowiązany do poniesienia jakichkolwiek kosztów związanych z odroczeniem spełnienia świadczenia;

4) umowę o kredyt, w której kredytodawca zaciąga zobowiązanie wobec osoby trzeciej, a konsument zobowiązuje się do zwrotu kredytodawcy spełnionego świadczenia;

5) umowę o kredyt odnawialny.

Ranking kredytów bankowych – jakie kredyty biorą w nich udział?

Nasz ranking kredytów bankowych przedstawia ofertę kredytów gotówkowych, które należą do grupy kredytów konsumenckich omawianych powyżej. Czym zatem jest kredyt gotówkowy?

Kredyt gotówkowy

Kredyt gotówkowy jest jednym z najpopularniejszych instrumentów dostępnych na rynku finansowym. Jest oferowany przez banki dla konsumentów, którzy mają dobrą lub przeciętną zdolności kredytową. Osobom z gorszą zdolnością kredytową proponowane są kredyty dla zadłużonych. Kredyt gotówkowy objęty jest regulacjami w postaci ustawy o Prawie Bankowym oraz ustawy o Kredycie konsumenckim. Ustawa o kredycie konsumenckim traktuje m.in. o limitach pozaodsetkowych kosztów kredytu, do których należą wszystkie koszty związane z umową z wyłączeniem odsetek. Obecnie pozaodsetkowe koszty kredytu nie mogą być wyższe niż całkowita kwota udzielonego zobowiązania przez cały okres kredytowania. Oprocentowanie kredytu gotówkowego jest ściśle określone w Kodeksie cywilnym. Nie może przekraczać dwukrotności sumy stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego oraz 3,50 punktu procentowego.

2 x (5,75% + 3,50%) = 2 x 9,25% = 18,5%

Aktualnie (na dzień 06/10/2023r.) stopa procentowa wynosi 5,75 p.p., gdy dodamy do niej 3,50 p.p. i ją pomnóżmy, wyniesie 18,5 p.p. Dla konsumenta oznacza to, że maksymalne oprocentowanie kredytu nie może przekroczyć tej wartości. Banki mogą oczywiście manewrować wysokością oprocentowania, nie mogą jej jednak przekroczyć. Stąd bardzo przydatne są rankingi kredytów bankowych – w łatwy sposób możemy porównać oprocentowanie kredytów w różnych bankach.

Wracając do kosztów kredytu, ważną dla ciebie informacją jest ta, że nie ma określonego górnego limitu prowizji od udzielanego kredytu, ale suma kosztów pozaodsetkowych nie może przekroczyć całkowitej kwoty kredytu. Za przykład może nam posłużyć kredyt o wartości 2 000 złotych, którego koszty pozaodsetkowe nie mogą być wyższe, niż pożyczone 2 000 złotych.

Jak mogę skorzystać z kredytu gotówkowego?

Kredyt gotówkowy jest na tyle popularnym zobowiązaniem, że banki starają się dostosować swoją ofertę do potrzeb konsumenta. Możesz zatem skorzystać z kredytu, składając wniosek osobiście w placówce banku, logując się do bankowości elektronicznej swojego banku lub składając wniosek online w banku, w którym nie posiadasz rachunku.

Nie da się ukryć, że pandemia mocno wpłynęła na wybory konsumenckie. Coraz bardziej przekonujemy się nie tylko do samych zakupów online, ale także do korzystania z usług finansowych przez Internet. Ponadto proces pozyskiwania środków drogą elektroniczną został uproszczony i wymaga coraz mniejszych nakładów czasowych. Istotną dla klientów barierą było również bezpieczeństwo korzystania z usług finansowych oferowanych zdalnie. Zarówno banki, jak i instytucje pozabankowe postarały się o zabezpieczenie danych osobowych konsumentów. Przy zaciąganiu pożyczek i kredytów przez Internet niezbędna jest więc weryfikacja tożsamości.

Kredyt przez Internet

Jeśli skorzystałeś z rankingu kredytów bankowych i wybrałeś już interesujący cię produkt, zastanów się, jaką drogą chcesz złożyć wniosek. Bez wątpienia kredyty online stanowią poważną konkurencję dla tradycyjnych kredytów gotówkowych. Ciągle wiele osób obawia się jednak samodzielnie wypełniać wniosek, w obawie przed pomyłką. Jeśli jesteś jedną z tych osób, przeczytaj, jak wygląda zdalny proces składania wniosku i jakie dokumenty będą ci potrzebne.

Ranking kredytów bankowych

>> Czytaj również: Jak porównać koszty kredytu?


Jak wnioskować o kredyt online?

Jeżeli wybrałeś już bank, w którym chcesz złożyć wniosek o kredyt gotówkowy online i nie jest to bank, w którym masz otwarty rachunek bankowy, będziesz musiał skorzystać z formularza na stronie internetowej wybranego banku. Do wypełnienia wniosku będą ci potrzebne następujące dane i niezbędne dokumenty:

 • Imię i nazwisko,
 • Data i miejsce urodzenia,
 • Numer PESEL,
 • Seria i numer Dowodu osobistego,
 • Adres zameldowania,
 • Aktualny numer telefonu,
 • Adres e-mail.

W kolejnym etapie będziesz poproszony o uzupełnienie informacji dotyczących osiąganych dochodów. Ponadto niezbędne będą informacje na temat miejsca zatrudnienia, rodzaju umowy, zajmowanego stanowiska i dane kontaktowe do twojego pracodawcy.

Dla banku istotne są nie tylko twoje dochody, ale również koszty, które generujesz. Dlatego w formularzu będziesz zapytany, o liczbę osób wchodzących w skład prowadzonego przez ciebie gospodarstwa domowego, czy prowadzisz je sam, czy z żoną/mężem, a także o wszystkie inne zobowiązania, które posiadasz.

W kolejnym etapie bank sprawdzi twoją wiarygodność i historię kredytową w Biurze Informacji Kredytowej i możliwe, że również w innych bazach informacji gospodarczej.

Dokumenty, które musisz dostarczyć (przeważnie przez e-mail), będzie skan twojego dowodu osobistego oraz wyciąg z rachunku bankowego za okres w zależności od banku od 3 do 6 miesięcy.

Czy można otrzymać kredyt gotówkowy na dowód?

Kredyt gotówkowy na dowód jest możliwy w przypadku, gdy starasz się o niego w swoim banku. Jeśli prowadzisz rachunek bankowy przez dłuższy czas w instytucji, w której chcesz wnioskować o dodatkowe środki, bank ma dostęp do twojego konta. Dokładnie wie, jakimi środkami dysponujesz i jak kształtuje się twoja zdolność kredytowa. Kredyt na dowód jest możliwy przy zobowiązaniach na niższe kwoty. Czasami możliwe jest nawet uzyskanie kredytu przez osoby, które nie są zatrudnione na podstawie umowy o pracę. Wymogiem są jednak regularne dochody o odpowiedniej wysokości, np. za najem mieszkania.

ranking kredytów bankowych

Czym jest zdolność kredytowa?

Nieodzownym elementem w procesie przyznawania kredytów gotówkowych jest badanie zdolności kredytowej. Czym jest zdolność kredytowa? To nic innego jak możliwości finansowe spłaty zobowiązania wraz z wszelkimi kosztami w ustalonym umową terminie. Inaczej mówiąc, bank musi oszacować ryzyko kredytowe, czyli czy jesteś w stanie spłacić kredyt w terminie. Im wyższa zdolność kredytowa, tym niższe ryzyko podejmuje bank. Osoby z wyższą i lepszą zdolnością kredytową mogą otrzymać kredyt na wyższą sumę.

Jakie parametry brane są pod uwagę przy ocenie zdolności kredytowej?

Każdy bank indywidualnie tworzy algorytm, którym się posługuje do oceny zdolności kredytowej konsumentów. Jednakże badanie to podzielone jest przeważnie na dwie grupy mające wpływ na jego wynik. Ocenie zdolności kredytowej podlegają:

Część ilościowa

W tej części badania ocenie podlegają poniższe elementy:

 1. Wysokość dochodów,
 2. Wysokość kosztów związanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego (koszty: mieszkaniowe, żywności, transportu, edukacji i rozrywki),
 3. Ilość i wysokość posiadanych zobowiązań – to wszystkie zobowiązania, które posiadasz, w tym: kredyty, pożyczki, zakupy ratalne, karty kredytowe i debetowe, leasing na samochód itd.

Część jakościowa

Tutaj bank ocenia, jakie są twoje możliwości zarobkowe. Czy jeśli w trakcie spłacania rat kredytu stracisz prace, będziesz w stanie szybko znaleźć nowe zatrudnienie? A także, czy w razie kryzysowej sytuacji nie pozostaniesz z kredytem i kosztami życia sam. Jakich informacji wymaga kredytodawca?

 1. Wiek,
 2. Wykształcenie,
 3. Obecne zatrudnienie – rodzaj zajmowanego stanowiska, rodzaj i forma umowy. Umowa o pracę, umowa B2B itd.
 4. Stan cywilny – niekiedy konieczna jest zgoda małżonka na kredyt. Przy ewentualnych trudnościach żona może być odpowiedzialna za długi męża i na odwrót,
 5. Liczba członków rodziny,
 6. Posiadany majątek (mieszkanie, samochód itd.),
 7. Historia kredytowa.

Oczywiście każdy bank indywidualnie podchodzi do oceny zdolności kredytowej. Jeśli starasz się o wysoki kredyt, konieczne będzie podanie znacznie większej ilości informacji na swój temat, niż w przypadku małego zobowiązania. Najbardziej wnikliwie oceniani są konsumenci starający się o kredyt hipoteczny. Bardzo ważnym czynnikiem mającym wpływ na przyznanie środków jest dobra historia kredytowa. Warto również podkreślić, że jeśli twój wniosek zostanie odrzucony, bank jest zobligowany do podania przyczyny odmownej decyzji. Gwarantuje to ustawa o kredycie konsumenckim. Zanim złożysz wniosek, warto pobrać raport BIK za darmo.

Czym jest historia kredytowa?

Historia kredytowa i związany z nim raport Biura Informacji Kredytowej spędza sen z powiek niejednego konsumenta. Z relacji BIK wynika, że bardzo wielu klientów obawia się, że ich historia kredytowa jest negatywna, w związku z czym obawiają się wnioskować o kredyt. Baza BIK dodatkowo tworzy scoring BIK, czyli ocenę punktową, twojej zdolności kredytowej.

Historia kredytowa to dane, jakie zgromadził BIK na twój temat. Podejmując zobowiązania finansowe, a nawet składając wniosek o kredyt lub pożyczkę, informacje na ten temat przekazywane są do BIK. Jeśli skorzystałeś z kredytu, pożyczki, lub zrobiłeś zakupy na raty, to wszystkie dane zarówno twoje dane osobowe, jak i te dotyczące zobowiązania zapisane są w bazie BIK. Jakie to informacje? Oto one:

 • Konieczne dane osobowe,
 • Liczba posiadanych zobowiązań,
 • Wysokość zobowiązań,
 • Liczba rat (jeśli występują), wysokość oprocentowania,
 • Data podpisania i zakończenia umowy,
 • Rodzaj oprocentowania czyli koszty kredytu lub pożyczki,
 • Terminowość wpłat.

Jak widzisz, BIK gromadzi i przechowuje dane wszystkich zobowiązań, jakich się podjąłeś. Jeśli miałeś trudności ze spłatą, informacje na ten temat również trafiają na twoje konto. Banki są zobowiązane do każdorazowego sprawdzania konsumenta, zanim udzielą finansowania. Jeśli masz złą historię kredytową, twoje szanse na kredyt są nikłe. W takim przypadku możesz starać się o pożyczkę bez BIK, której udzielają instytucje pozabankowe.

Okres kredytowania rodzaje rat i oprocentowania

Okres kredytowania to czas, w jakim musisz spłacić zadłużenie. Przeważnie banki udzielają kredytów na okres od roku (choć czasem możesz znaleźć kredyt na krótszy czas), do co najmniej kilku lat. Kredyty na kilkanaście lat dotyczą przeważnie wyższej sumy. W zależności od produktu banki oferują raty równe (każda rata wynosi dokładnie tyle samo) lub raty malejące. Raty równe wprowadzają porządek w domowych finansach. Zawsze wiesz, ile mniej więcej będzie wynosiła miesięczna rata, możesz np. ustalić stałe zlecenie i rata będzie się spłacała automatycznie z twojego rachunku bankowego. To gwarancja, że nie zapomnisz o spłacie i nie będziesz widniał, jako dłużnik w Bazie BIK, czy KRD.

Bardzo istotny jest również wybór oprocentowania. Oprocentowanie kredytu może być stałe lub zmienne. W przypadku kredytów gotówkowych najczęściej spotkasz się z oprocentowaniem zmiennym, które może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu w trakcie okresu kredytowania.

Ranking kredytów bankowych – podsumowanie

Ranking kredytów bankowych został stworzony w celu ułatwienia ci podjęcia decyzji w kwestii wyboru najkorzystniejszej dla ciebie oferty. Wszystkie wymienione w rankingu instytucje są znanymi i działającymi od lat na rynku finansowym podmiotami. Zanim jednak zdecydujesz się na kredyt samodzielnie oblicz, czy jesteś w stanie spłacać zobowiązanie w danej wysokości. To bardzo ważne, żeby podejmować świadome decyzje finansowe. Weź również pod uwagę, że twoja obecna sytuacja może ulec zmianie. Jeśli bank odrzuci twój wniosek, możesz ubiegać się o pożyczkę gotówkową z instytucji pozabankowej.

Ranking polecanych pożyczek
Maksymalna oferowana kwota to
255 500 PLN
na 24 miesiące
4.8
Zobacz nasze zasady oceny
Nasze zasady oceny

Oceniamy na podstawie doświadczeń własnych oraz oceny klientów firmy.
Maksymalna oferowana kwota to
200 000 PLN
na 96 miesięcy
4.5
Zobacz nasze zasady oceny
Nasze zasady oceny

Oceniamy na podstawie doświadczeń własnych oraz oceny klientów firmy.
Maksymalna oferowana kwota to
200 000 PLN
na 120 miesięcy
4.5
Zobacz nasze zasady oceny
Nasze zasady oceny

Oceniamy na podstawie doświadczeń własnych oraz oceny klientów firmy.
Nowe firmy
Kredyt gotówkowy do 200 000 zł
Pożyczka gotówkowa do 150 000 zł
Pożyczka gotówkowa do 200 000 zł
Pożyczka gotówkowa do 250 000 zł
Pożyczka gotówkowa do 200 000 zł