Kredyt hipoteczny – podstawowe informacje jak go otrzymać

Home » Kredyt hipoteczny – podstawowe informacje jak go otrzymać

Pomimo tego, że kredyt hipoteczny cechuje się bardzo dużymi wymaganiami stawianymi przez bank, wciąż cieszy się niesłabnącą popularnością. W głównej mierze ze względu na swój cel przeznaczenia, czyli wymarzony dom lub mieszkanie. Staranie o kredyt hipoteczny to poważne wyzwanie dla każdego konsumenta. Należy się wykazać dużą zdolnością kredytową, mieć nienaganną historię spłat wszelkich zobowiązań oraz posiadać wkład własny. Czym jest kredyt hipoteczny, co zrobić, aby go otrzymać? Jak badana jest zdolność kredytowa? Na te i inne pytania odpowiadamy w artykule poniżej.

Ranking polecanych pożyczek
Maksymalna oferowana kwota to
300 000 PLN
na 24 miesiące
4.8
Zobacz nasze zasady oceny
Nasze zasady oceny

Ocena naszych ekspertów jest subiektywna. Zachęcamy do uwzględnienia także innych czynników przy wyborze oferty.
Maksymalna oferowana kwota to
240 000 PLN
na 120 miesięcy
4.5
Zobacz nasze zasady oceny
Nasze zasady oceny

Ocena naszych ekspertów jest subiektywna. Zachęcamy do uwzględnienia także innych czynników przy wyborze oferty.
Maksymalna oferowana kwota to
200 000 PLN
na 120 miesięcy
4.5
Zobacz nasze zasady oceny
Nasze zasady oceny

Ocena naszych ekspertów jest subiektywna. Zachęcamy do uwzględnienia także innych czynników przy wyborze oferty.

Czym jest kredyt hipoteczny?

Kredyt hipoteczny to rodzaj finansowania, z którego możemy skorzystać za pośrednictwem banku. Dzięki otrzymanym funduszom jesteśmy w stanie sfinalizować budowę domu lub zakup mieszkania. Ze względu na wysoką kwotę przeznaczony jest dla osób mających równie wysoką wiarygodność kredytową i nienaganną historię spłat poprzednich zobowiązań. Przeważnie zaciągany jest na kilkanaście lub nawet kilkadziesiąt lat. Swoją nazwę zawdzięcza ustanowionej hipotece na nieruchomość, której zakup finansowany jest z pieniędzy pochodzących z kredytu. Co oznacza, że gdy konsument nie będzie spłacał rat kredytu, bank ma prawo do przejęcia nieruchomości. Ze względu na wysoką kwotę kredytu można się spotkać z różnymi formami wsparcia należą do nich mieszkania TBS, a od niedawna kredyt mieszkaniowy na 2%.

W związku z tym, że jest to kredyt celowy, przed zawarciem umowy należy podać niezbędne informacje, jakie mieszkanie będzie kupione za pieniądze pochodzące z kredytu lub w przypadku budowy domu niezbędny będzie projekt nieruchomości. Budując dom na kredyt, pieniądze wypłacane są etapami, z których należy się rozliczać bezpośrednio z pracownikiem banku. W przypadku opóźnień w realizacji podanego planu budowy, pieniądze na kolejny etap nie zostaną wypłacone. Cel, na jaki można przeznaczyć pieniądze otrzymane z kredytu hipotecznego:

  • Zakup mieszkania lub domu z rynku wtórnego bądź pierwotnego,
  • Zakup działki pod budowę domu,
  • Budowę domu,
  • Remont, modernizację lub przebudowę istniejącej nieruchomości,
  • Wykończenie domu lub mieszkania.

Spłata kredytu hipotecznego obowiązuje zgodnie z przyjętym w umowie harmonogramem. Rata składa się z kapitału wraz z odsetkami i innymi opłatami np. za ubezpieczenie i prowizję.

Kredyt hipoteczny

Kredyt hipoteczny — badanie zdolności kredytowej

Kredyt hipoteczny jest poważnym zobowiązaniem, które obejmuje wysoką kwotę, a ponadto umowa zawierana jest przeważnie na bardzo długi okres. Stąd bank musi mieć pewność, że kredytobiorca jest w stanie spłacić zobowiązanie wraz z wszelkimi pozostałymi kosztami w wyznaczonym harmonogramem terminie. Przeważnie konsumenci, aby otrzymać środki pochodzące z kredytu hipotecznego, przygotowują się do złożenia wniosku nawet przez kilka miesięcy. Nierzadko korzystają również z usług niezależnego doradcy finansowego, tak by mieć pewność, że otrzymają pieniądze na spełnienie swoich marzeń.

Badanie zdolności kredytowej przy staraniach o kredyt hipoteczny jest bardzo wnikliwe i skrupulatne, obejmuje bardzo rozległe obszary. Każdy bank posiada swój własny system oceny zdolności kredytowej, bazując jednak na odgórnych wytycznych. Badanie zdolności kredytowej podzielone jest na dwa etapy. Analizę można podzielić na badanie ilościowe i badanie jakościowe.

Badanie ilościowe

Badanie ilościowe obejmuje przy kredycie hipotecznym

  • Dochody, jakie otrzymuje konsument – liczą się głównie dochody pochodzące z umowy o pracę, prowadzonej działalności gospodarczej, a także umowy B2B. Mniej istotne są dochody z umów cywilno-prawnych w tym z umowy o dzieło i umowy zlecenia;
  • Koszty związane z utrzymaniem – w tym przypadku liczy się wszystkie koszty, jakie ponosi konsument w związku z np. najmem mieszkania, wyżywieniem, edukacją, transportem, rozrywką. Warto zatem przed złożeniem wniosku dokładnie obliczyć budżet domowy;
  • Wysokość posiadanych zobowiązań finansowych – każde zobowiązanie finansowe obniża zdolność kredytową. Mowa tutaj zarówno o kredytach gotówkowych, leasingach na samochód, zakupach na raty, a także pożyczkach na dowód, chwilówkach, a nawet limitach na karcie.

Pracownik banku liczy wszystkie przychody i koszty i ocenia, czy konsument posiada nadwyżki pozwalające na comiesięczną spłatę rat kredytu. Ponadto w ten sposób bank jest w stanie ocenić tzw. ryzyko kredytowe. Im większe nadwyżki posiada konsument, tym mniejsze ryzyko kredytowe i większe szanse na kredyt. Starając się o kredyt hipoteczny warto zatem posiadać nadwyżkę w postaci poduszki finansowej, stanowiącej zabezpieczenie m.in. na wypadek utraty pracy. Jeśli posiadamy wartościowe przedmioty przechowywane przykładowo w depozycie bankowym, warto poinformować o nich bank.

Badanie jakościowe

Badanie jakościowe przy kredycie hipotecznym obejmuje:

Wiek kredytobiorcy – przeważnie o kredyt hipoteczny mogą ubiegać się osoby od 21 roku życia. Górny limit uzależniony jest od okresu kredytowania. Osoba ubiegająca się o kredyt nie może przekroczyć 70 lat przy ostatniej racie kredytu.

Stan cywilny – dla banków bardziej wiarygodne są osoby, które wstąpiły w związek małżeński. Współmałżonek obniża ryzyko kredytowe. W razie utraty pracy lub choroby kredyt łatwiej spłacić w dwójkę niż pojedynczo. Jednak obie osoby muszą mieć dobrą sytuację materialną. Należy także pamiętać, że przy wspólności majątkowej żona odpowiada za długi męża i na odwrót. Dla osób niechcących wchodzić w związek małżeński rozwiązaniem może być kredyt wzięty z członkiem rodziny (rodzicem lub rodzeństwem) lub przyjacielem.

Wykształcenie

Wykształcenie i doświadczenie zawodowe jest dla banku gwarancją ponownego znalezienia pracy, w przypadku jej utraty. Im konsument jest specjalistą wyższej klasy, tym lepiej się prezentuje w oczach banku.

Rodzaj umowy i zajmowane stanowisko

Nie bez znaczenia pozostaje stanowisko, które piastuje potencjalny kredytobiorca. Pracownik niższego szczebla ma mniejsze szanse na wysoki kredyt niż np. prezes znanej firmy.

Posiadany majątek

Osoby mogące się wykazać majątkiem trwałym również mogą się spodziewać, że w ten sposób podniosą swoją zdolność kredytową i mają szanse na otrzymanie wyższej kwoty kredytu. Możliwość sprzedaży np. drogiego samochodu jest bowiem gwarancją spłaty zadłużenia.

Historia spłaty poprzednich zobowiązań

To bardzo ważny podpunkt na liście badania zdolności kredytowej. To jak konsument podchodził do spłaty poprzednich zobowiązań finansowych, świadczy o jego rzetelności. Dlatego wiele osób wiedząc, że będzie wnioskować o kredyt hipoteczny, w pierwszej kolejności sprawdza, jak kształtuje się ich sytuacja w BIK i w razie konieczności stara się ją poprawić lub usunąć przedawnione i negatywne wpisy. Swoją sytuację można sprawdzić pobierając bezpłatny raport BIK.

Pozostałe czynniki wpływające na ocenę wnioskodawcy

Wysokość wkładu własnego

To jakimi środkami dysponuje wnioskujący, również przekłada się na badanie jego finansowych możliwości. Im wyższy wkład własny, tym wyższy kredyt. Jeśli jednak wkład własny jest zbyt wysoki, bank również może odmówić finansowania ze względu na niską opłacalność kredytu.

Rodzaj i stan nieruchomości, na który chcemy wziąć kredyt hipoteczny

Nie każda nieruchomość jest w oczach banku atrakcyjna. Stary budek wymagający kapitalnego remontu generuje wyższe koszty i ewentualne trudności ze sprzedażą w przypadku, gdy konsument nie spłaci zobowiązania.

Jak można zauważyć, banki biorą pod uwagę bardzo wiele elementów, a każdy z nich może istotnie pomniejszyć lub powiększyć zdolność do spłaty zobowiązania.

Jak wybrać kredyt hipoteczny?

Decyzja o kredycie hipotecznym to niejednokrotnie decyzja podejmowana na większość życia. Warto zatem posiłkować się zarówno rankingami kredytów hipotecznych, kalkulatorami dostępnymi w Internecie, ale także korzystać z pomocy wykwalifikowanych, jak i niezależnych doradców kredytowych. Im więcej źródeł sprawdzimy, tym większą pewność uzyskamy co do sumienności kredytodawcy. Korzystanie z rankingów kredytów bankowych, tak jak i rankingów pożyczek na raty daje konsumentowi pewność, że uczestniczące w nich instytucje finansowe są rozpoznawane przez konsumentów. Dzięki temu nie musimy się obawiać, że skorzystamy z usług nieznanej, a co za tym idzie nierzetelnej firmy.

Nowe firmy
Kredyt gotówkowy do 200 000 zł
Pożyczka gotówkowa do 150 000 zł
Pożyczka gotówkowa do 240 000 zł
Pożyczka gotówkowa do 250 000 zł
Pożyczka gotówkowa do 240 000 zł