Pożyczka z komornikiem na czek GIRO – czym jest i dla kogo?

Home » Pożyczka z komornikiem na czek GIRO – czym jest i dla kogo?

Pożyczka z komornikiem na czek GIRO? Na rynku pozabankowym występuje wiele rodzajów pożyczek, tak by każdy konsument mógł dopasować rodzaj produktu do swojej sytuacji. Z założenia pożyczki i kredyty mają ułatwiać życie, czy umożliwiać inwestycje zarówno konsumentom, jak i podmiotom gospodarczym. Jednak możliwości finansowe każdej osoby kształtują się na innym poziomie. Nie każdy może skorzystać ze wszystkich produktów finansowych, jakie są dostępne. Aby otrzymać kredyt na wysoką sumę, np. kredyt hipoteczny musimy się wykazać wysoką zdolnością kredytową i nieskazitelną historią spłat przeszłych i obecnych zobowiązań finansowych. W przypadku pożyczki z komornikiem na czek GIRO wymagania są znacznie niższe. Kto zatem może postarać się o ten typ pożyczki?

Pożyczka, jaki to produkt?

Pożyczka pozabankowa jest produktem odmiennym od tradycyjnego kredytu. Na ogół przy zaciąganiu pożyczki wymagania są mniejsze, niż gdy staramy się o kredyt bankowy. Niemniej jednak pożyczkodawcy nadal sprawdzają, czy wnioskodawca jest w stanie spłacić zobowiązanie o czasie. Pomimo tego, że powszechnie uważa się pożyczkę pozabankową za produkt łatwodostępny, nawet podczas wnioskowania o środki pochodzące z firmy pozabankowej należy spełnić określone wymagania. Wymagania te wzrosły wraz z wprowadzeniem nowej ustawy, narzucającej firmom pozabankowym sprawdzanie baz informacji kredytowej i gospodarczej. Otrzymanie pożyczki jest zatem dużo trudniejsze niż jeszcze kilka lat temu.

Firmy pożyczkowe udostępniają dwa główne rodzaje pożyczek. Pożyczkę na raty, która sprawdza się w przypadku wyższej kwoty zobowiązania. Mogą z niej skorzystać na ogół osoby, które mają stały dochód pozwalający na regularną spłatę zobowiązania. Oczywiście każda pozabankowa firma pożyczkowa we własnych strukturach wyznacza, jakie wymagania należy spełnić. Rozłożenie płatności na raty daje konsumentom z nieco niższą zdolnością kredytową możliwość otrzymania wyższej sumy. Jedną ze składowych badania zdolności kredytowej jest sprawdzenie historii spłat innych zobowiązań. Jeśli konsument jest obecnie zadłużony i nie spłaca zobowiązań w terminie, może mieć trudności z pozyskaniem nowej pożyczki.

Drugim popularnym produktem pozabankowym jest chwilówka. Chwilówka jest pożyczką krótkoterminową, którą zwraca się w jednej racie pod koniec trwania umowy. W zależności od firmy, z której korzystamy, możemy zwrócić chwilówkę po kilku dniach, miesiącu lub nawet trzech miesiącach. Wszystko zależy od obopólnych ustaleń spisanych w umowie.

Zarówno przy chwilówce, jak i przy pożyczce ratalnej wnioskodawca musi spełnić określone wymagania. Część z nich jest wspólna, część zależy od firmy, z którą chcemy podpisać umowę, wiele również zależy od naszych potrzeb, a także możliwości finansowych.

Pożyczki z komornikiem na czek GIRO

Czym jest pożyczka z komornikiem na czek GIRO?

Pożyczka z komornikiem na czek GIRO z pewnością nie jest popularnym zobowiązaniem. Firmy pozabankowe bardzo rzadko udzielają środków osobom, które nie rokują na spłatę. Taka sytuacja może wystąpić w przypadku osoby, która objęta jest egzekucją komorniczą. Oczywiście powodów, przez które konsument obciążony jest egzekucją komorniczą, może być bardzo wiele i nie zawsze dotyczą niespłaconych zobowiązań finansowych, w tym kredytów i pożyczek. Niemniej jednak udzielenie zobowiązań konsumentom, obciążonym komornikiem może być ryzykowne dla pożyczkodawcy.

Pożyczka z komornikiem na czek GIRO może być możliwa w przypadku, gdy firma pozabankowa wyspecjalizowała się w tego typu zobowiązaniach. Niemniej jednak w przypadku takiej pożyczki konsument musi być przygotowany na zdecydowanie wyższe koszty związane z udostępnieniem środków. Oprócz wyższych kosztów możliwe, że pożyczkodawca będzie wymagał zabezpieczenia pożyczki. Zabezpieczenie to może być ustanowione na majątku pożyczkobiorcy (nieobjętym komornikiem) lub z pomocą poręczyciela.

Pożyczka z komornikiem będzie dostępna również wtedy, gdy pożyczkodawca nie sprawdza baz informacji kredytowej lub baz dłużników. Niestety obecnie coraz trudniej o pożyczkę bez sprawdzania baz.

Jakie należy spełnić wymagania, aby otrzymać pożyczkę z komornikiem na czek GIRO

Tak jak w przypadku każdego innego zobowiązania konsument musi udowodnić swoją tożsamość. Weryfikacja tożsamości jest niezbędnym elementem wnioskowania o udzielenie pożyczki. W przypadku pożyczki przez Internet weryfikacja może być przeprowadzona przez przelew weryfikacyjny, aplikację weryfikacyjną, weryfikację biometryczną lub telefoniczną. Przy pożyczce udzielanej w placówce tożsamość potwierdza pracownik firmy pożyczkowej. W każdym z wymienionych przypadków wymagane jest posiadanie aktualnego dowodu osobistego.

Kluczowym kryterium dotyczącym pozyskania dodatkowych środków jest posiadanie zdolności kredytowej umożliwiającej spłatę zobowiązania w wyznaczonym czasie. Badanie zdolności kredytowej opiera się na sprawdzaniu dochodów konsumenta, zbadaniu jego sytuacji materialnej, zawodowej i rodzinnej, a także wysokości spłacanych obecnie zobowiązań. Większość pożyczkodawców wymaga posiadania stałego źródła dochodu, szczególnie przy zobowiązaniach ratalnych na wyższe kwoty.

Pożyczkodawcy zobligowani są do sprawdzania historii kredytowej. W tym celu korzystają z baz informacji kredytowej i baz dłużników, takiej jak BIK, BIG InfoMonitor, czy Erif i KRD.

Jak badanie zdolności kredytowej wygląda przy pożyczce z komornikiem na czek GIRO? Z pewnością pożyczkodawca musi być pewny, że konsument spłaci pożyczkę w wyznaczonym terminie. Badanie przebiega praktycznie tak samo, jak w przypadku innych pożyczek. Możliwe jednak, że pożyczkodawca nie sprawdza baz dłużników i wówczas pożyczkodawca z zajętym kontem bankowym przez komornika ma szanse otrzymać pożyczkę.

Jak wypłacić czek GIRO?

Czek GIRO nie dotyczy jedynie pożyczek z komornikiem. Jest on dostępny dla każdego konsumenta, który nie posiada rachunku bankowego lub nie chce, aby otrzymane pieniądze trafiły na rachunek bankowy. Pożyczka z komornikiem na czek GIRO jest jednak często wykorzystywana przez osoby, które faktycznie mają blokadę na rachunku bankowym. Sam czek GIRO jest kodem, który otrzymuje pożyczkobiorca SMS-em na podany w formularzu pożyczkowym numer telefonu. Opcja czeku GIRO umożliwia wypłatę środków np. w placówce pocztowej. Do spieniężenia czeku GIRO wystarczy otrzymany kod i dowód osobisty.

Czek GIRO jest zatem idealnym rozwiązaniem dla osób, którym komornik zajął rachunek bankowy. Konsument może dzięki pożyczce z komornikiem na czek GIRO otrzymać konieczną pożyczkę, której komornik nie przejmie na poczet zadłużenia. Warto jednak pamiętać, że korzystanie z pożyczki jest dla konsumenta ryzykowne. Nie może również liczyć na szeroki wybór ofert.

Podsumowanie

Pożyczka z komornikiem na czek GIRO jest zobowiązaniem skierowanym do konsumentów, którzy nie mogą otrzymać przelewu na rachunek bankowy. Jeżeli staramy się o pożyczkę, mając komornika, musimy wziąć pod uwagę, że takie zobowiązanie będzie droższe od tradycyjnej pożyczki. Związane jest to z wysokim ryzykiem, jakie ponosi pożyczkodawca. Niestety osoby, które mają egzekucję komorniczą, nie są postrzegane jako rzetelni konsumenci. Bardzo często w takim przypadku konieczne jest ustanowieniu zastawu lub w procesie pozyskania środków bierze udział kolejna osoba tzw. żyrant, lub poręczyciel. Czek GIRO w tym przypadku umożliwia wypłatę środków z pominięciem rachunku bankowego. Nie da się ukryć, że taki rodzaj pożyczki jest dość trudny do otrzymania.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Nowe firmy
Kredyt gotówkowy do 200 000 zł
Pożyczka gotówkowa do 60 000 zł
Pożyczka gotówkowa do 200 000 zł
Pożyczka gotówkowa do 250 000 zł
Pożyczka gotówkowa do 200 000 zł