Jak uniknąć pułapek pożyczek i kredytów dla osób z niskim wynikiem w BIK?

Home » Jak uniknąć pułapek pożyczek i kredytów dla osób z niskim wynikiem w BIK?

Kiedy nasza historia kredytowa pozostawia wiele do życzenia, znacząco obniżają się nasze szanse na pozyskanie kolejnego zobowiązania. Co oznacza, że mamy niski wynik BIK. Jakie pułapki czyhają na osoby, które nie mogą skorzystać z kredytów bankowych? Na co powinniśmy zwrócić uwagę, gdy potrzebujemy dodatkowych środków finansowych i korzystamy z pożyczki z komornikiem i złym BIK-iem.

Zła historia w BIK? Niski scoring? Co to oznacza?

Aby otrzymać kredyt lub pożyczkę, musimy się przygotować na badanie zdolności kredytowej. Badanie to dotyczy naszych finansowych możliwości spłaty zobowiązania. Jego celem jest wyeliminowanie sytuacji, w której nie jesteśmy w stanie zwrócić pożyczonych środków. Oczywiście zdarzają się losowe przypadki, które chwilowo wytrącają nas z finansowej równowagi. Jednak w przypadku badania zdolności kredytowej zadaniem pożyczkodawców jest oszacowanie, jaka kwota nie wpłynie negatywnie na naszą płynność finansowo i trwale nie wpłynie negatywnie na naszą sytuację materialną. Ponadto instytucje finansowe w ten sposób szacują, czy jesteśmy w stanie zwrócić pożyczoną kwotę wraz z wszystkimi kosztami. Tym sposobem minimalizuje się ryzyko kredytowe.

Zarówno banki, jak i pozabankowe firmy pożyczkowe w celu potwierdzenia naszej historii kredytowej sprawdzają biura informacji kredytowej i gospodarczej, a także bazy dłużników. Najczęściej wykorzystywaną w tym celu bazą jest BIK. Biuro Informacji Kredytowej gromadzi nadesłane z banków, SKOK-ów i firm pożyczkowych informacje na temat zaciągniętych przez konsumentów i podmioty gospodarcze zobowiązań. Na podstawie dokonywanych spłat oceniana jest rzetelność i wypłacalność kredytobiorców. Innymi słowy, jeśli zwracamy pożyczone środki w wyznaczonym czasie, nie musimy się obawiać o opinię BIK na nasz temat. W dużo trudniejszym położeniu są ci konsumenci, którym zwrot kredytów i pożyczek nie powiódł się w ustalonym terminie.

Zła historia kredytowa

Zła historia kredytowa to między innymi negatywne wpisy w bazie BIK. Jeśli wybrana przez nas firma pożyczkowa lub bank współpracuje z Biurem Informacji Kredytowej, mamy pewność, że składając wniosek o dodatkowe środki, zostaniemy sprawdzeni właśnie w tej bazie. Jeżeli zdarzyło nam się, że nie spłaciliśmy poprzedniego zobowiązania w terminie, BIK przechowuje informacje na ten temat. W związku z tym instytucja, z której usług chcemy skorzystać, może odmówić nam finansowania. Z pewnością banki nie mogą udzielać kredytów, osobom, które wcześniej nie wywiązały się z postanowień umowy. Jak jest w firmach pożyczkowych? Wiele zależy od wewnętrznych ustaleń pożyczkodawcy, a także indywidualnej sytuacji wnioskującego. Niekiedy firmy pożyczkowe akceptują złe wpisy w BIK i niski scoring (ocenę punktową), a niekiedy korzystają z innych baz niż BIK. Takie zobowiązania najczęściej nazywają się pożyczka bez BIK lub pożyczki z komornikiem i złym BIK-iem.

Scoring BIK

Scoring BIK jest oceną punktową konsumentów. Każdy może otrzymać od 0 do 100 punktów, przy czym im wyższa wartość, tym większe mamy szanse na otrzymanie kolejnego zobowiązania. Ocena punktowa dokonywana jest na podstawie naszych aktualnych spłat w porównaniu do osób będących w podobnym położeniu.

pożyczki z komornikiem i złym BIK-iem

Jak uniknąć pułapek pożyczek i kredytów dla osób z niskim wynikiem w BIK?

Zarówno banki, jak i firmy pozabankowe, aby udzielić finansowania osobie z niższą zdolnością kredytową, muszą się upewnić, że zobowiązanie zostanie zwrócone. Choć szanse na kredyt są zdecydowanie mniejsze, to czasami banki decydują się udostępnić środki pod pewnymi warunkami. Czasami konieczne jest wykupienie dodatkowego ubezpieczenia lub dodatkowego produktu finansowego np. karty kredytowej. Choć cena kredytu będzie taka sama, to usługi dodatkowe mogą znacząco podwyższyć kwotę do spłaty.

Zastaw

Firmy pozabankowe podchodzą mniej restrykcyjnie do konsumentów. Jednak nie wszystkie decydują się na współpracę z osobami ze złą historią w BIK. Z kolei niektóre firmy udzielają pożyczek, ale również należy spełnić dodatkowe warunki. Czasami wymagany jest zastaw. W tym przypadku warto zwrócić uwagę na to, jaka jest kwota pożyczki, a jaka jest wartość zastawianego doba (np. samochodu). Kwota pożyczki nie może być drastycznie niższa od wartości zastawu. Inaczej mówiąc, nie możemy zastawiać domu, by wziąć pożyczkę np. w wysokości 7 000 złotych. Takie działania są niezgodne z prawem.

Poręczenie

Inną formą zabezpieczenia jest konieczność posiadania poręczyciela. Gwarant to osoba, która cechuje się dobrą historią kredytową i wysoką zdolnością kredytową. Dla pożyczkodawcy nie ma znaczenia, kim jest dla nas poręczyciel, może być nim członek rodziny, znajomy lub obcy inwestor. Dla pożyczkodawcy istotne jest, aby gwarant poświadczył, że w razie braku spłaty, przejmie odpowiedzialność za nasz dług z własnych zasobów finansowych. Choć działanie to jest całkowicie legalne, musimy podjeść do niego bardzo roztropnie. Czasami samo zapytanie znajomego lub członka rodziny może postawić go w niezręcznej sytuacji. Szczególnie jeśli znane mu są nasze nie najlepsze decyzje finansowe. Uważajmy, aby w ten sposób nie stracić bliskiej nam osoby.

Na rynku pozabankowym są również firmy, które oferują pożyczki z komornikiem i złym BIK-iem. Czy takie pożyczki niosą za sobą zagrożenie? Z pewnością musimy się liczyć z tym, że pożyczki dla osób z zajęciem komorniczym mogą być obciążone dodatkowymi kosztami. Dla pożyczkodawcy udzielenie wsparcia osobie z kłopotami finansowymi jest wysoce ryzykowne. Musi się więc upewnić, że pieniądze zostaną zwrócone.

Jak nie wpędzić się w zadłużanie przez pożyczki z komornikiem i złym BIK-iem?

Każdy z nas z pewnością słyszał o spirali zadłużenia lub pętli długów. Nikt kto znalazł się w takiej sytuacji, nie wpędził się w długi celowo. Na ogół to zbyt pochopne korzystanie z łatwodostępnych produktów finansowych doprowadziło wiele osób do całkowitego zadłużenia. Bardzo często za nadmiernym zadłużeniem stoi spłacanie jednych zobowiązań kolejnymi. Dla wielu osób takie zachowania skończyły się zajęciem komorniczym, a nawet koniecznością ogłoszenia upadłości konsumenckiej. Dlatego tak ważne jest zachowanie umiaru i rozsądku, a także dopasowywanie wysokości i rodzaju zobowiązania do naszych potrzeb i możliwości. Jeśli nie mamy pewności, że dług zostanie spłacony w terminie, lepiej z niego nie korzystać. Warto również szacować kwotę, którą jesteśmy w stanie przeznaczyć na comiesięczną ratę. Tylko dzięki zdrowemu rozsądkowi i zimnym kalkulacjom jesteśmy w stanie ochronić się przed nadmiernym zadłużeniem i finansowymi pułapkami.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Nowe firmy
Kredyt gotówkowy do 200 000 zł
Pożyczka gotówkowa do 60 000 zł
Pożyczka gotówkowa do 200 000 zł
Pożyczka gotówkowa do 250 000 zł
Pożyczka gotówkowa do 200 000 zł