Kroki, które mogę wykonać, by odzyskać dług?

Home » Kroki, które mogę wykonać, by odzyskać dług?

Problemy z odzyskaniem należności nie dotyczą jedynie podmiotów finansowych, dostawców mediów, czy spółdzielni mieszkaniowych. Brak zwrotu pieniędzy dotyczy także przedsiębiorców, a nawet osoby prywatne. Duże pomioty, takie jak np. banki mają doskonale wykształcony proces windykacji należności. Co jednak może zrobić kosmetyczka, która zaufała swojej stałej klientce i nie może doczekać się pieniędzy za wykonane usługi? Jak osoba prywatna może wyegzekwować zwrot pożyczki, od jak się do niedawna wydawało zaprzyjaźnionego sąsiada? Jakie mamy do dyspozycji narzędzia, by odzyskać dług?  

Kroki, które mogę wykonać, by odzyskać dług?

Nie da się ukryć, że odzyskanie długu od osoby prywatnej jest dość trudnym zadaniem i z pewnością niewdzięcznym. Wielu z nas często woli dla świętego spokoju przysłowiowo „machnąć ręką”, niż psuć sobie humor, czy relacje z dłużnikiem. Wiele też zależy, jakie stosunki łączą nas z dłużnikiem i o jaką kwotę zadłużenia chodzi.

Jeżeli jednak kwota pożyczki lub wykonanej usługi była wysoka mamy do dyspozycji kilka narzędzi. Z pewnością kluczem do sukcesu jest skuteczna komunikacja z dłużnikiem. Ważne jest, aby zachować się profesjonalnie i precyzyjnie wyjaśnić konsekwencje pozostawienia niespłaconego długu. Działanie pod wpływem emocji może przynieść sprawie więcej strat niż korzyści. Bez wątpienia musimy także przygotować odpowiednią dokumentację, abyśmy w razie konieczności występując na drogę prawną, mogli podeprzeć się solidnymi argumentami.

Dlatego tak istotnym elementem jest spisanie umowy pomiędzy stronami. Kodeks cywilny narzuca konieczność spisania umowy pożyczki powyżej 1000 złotych. Pomimo to, warto za każdym razem, gdy decydujemy się na wykonie usługi z odroczonym terminem płatności, czy pożyczenie swoich środków lub mienia innej osobie spisać stosowną umowę.

Zdarza się, że znajomy pożycza od nas kilkukrotnie po 200 czy 300 złotych. Pierwszą trudnością może być dojście do porozumienia odnośnie do wysokości pożyczki. Zdarza się również, że po zsumowaniu tych kwot dochodzimy do wniosku, że pożyczkobiorca nie kwapi się z jej zwrotem. Warto zatem, abyśmy umowę mieli sporządzoną na piśmie, z wyraźnie zaznaczoną formą i terminem spłaty. W przeciwnym razie możemy mieć problem, aby odzyskać dług.

Na szczęście w Polsce umowy słowne również są respektowane, niemniej jednak warto mieć podparcie w formie pisemnej lub dokumentowej. Przydatne w egzekwowaniu należności są również wiadomości SMS, e-maile, lub wiadomości tekstowe z komunikatorów, z których wynika, że ustalaliśmy z pożyczkobiorcą warunki umowy (kwotę, termin zwrotu itd.).

odzyskać dług

Dążenie do polubownego załatwienia sprawy

Pierwszym działaniem, które możemy wdrożyć, jest chęć polubownego rozwiązania sytuacji. W tym kroku możemy udać się do dłużnika, zadzwonić do niego lub wysłać mu wiadomość. Warto jednak podjąć takie kroki, których ślad będziemy mogli pokazać w sądzie. Stąd polecane są pisemne wiadomości. Powołanie świadka na ewentualnej rozprawie sądowej będzie możliwe tylko wówczas, gdy zgodzą się na to obie strony. Przeważnie dłużnik podstawiony przed ścianą, nie będzie przychylny świadkowi, który będzie zeznawała na jego niekorzyść. Dlatego obecność świadka niewiele wniesie do naszej sprawy. Jeżeli ponaglenia nie wystarczą, by odzyskać dług, warto podjąć inne działania.

Przedsądowe wezwanie do zapłaty

Przedsądowe wezwanie do zapłaty to pismo, które możemy sporządzić samodzielnie. Jest dowodem na to, że chcemy odzyskać dług w sposób pozasądowy. W wezwaniu należy umieścić dane osobowe i kontaktowe obu stron, datę i miejsce sporządzenia dokumentu, wysokość zobowiązania, wyznaczony nowy termin spłaty, a także informacje o tym, jakie będą nasze kolejne kroki, jeśli dług nie będzie zwrócony. Warto zaznaczyć, że brak zwrotu wiąże się z obarczeniem dłużnika kosztami sądowymi. Na końcu wezwania umieszczamy odręczny podpis. Przedsądowe wezwanie do zapłaty należy wysłać listem poleconym z potwierdzeniem odbioru. Dzięki temu będziemy mieli dowody, że wykorzystaliśmy wszelkie dostępne metody, by odzyskać dług.

Odzyskiwanie długu na drodze sądowej

Jeżeli wykorzystane przez nas metody nie wpłynęły na dłużnika, to kolejnym krokiem będzie skierowanie sprawy na drogę postępowania sądowego. Do sądu rejonowego należy zgłosić pozew o odzyskanie należności. Rolą wierzyciela jest udowodnienie, że dług faktycznie istnieje i, że podjęliśmy wszelkie dostępne kroki, aby odzyskać dług. Dla sądu dowodem będzie umowa spisana z pożyczkobiorcą, ale także fragmenty rozmów w formie pisemnej, czy przelew bankowy, który wykonaliśmy na rachunek dłużnika.

Jeśli udowodnimy wystąpienie długu, sąd nada klauzulę wykonalności, co umożliwi działania egzekucyjne. Tytuł egzekucyjny a później tytuł wykonawczy umożliwi nam podjęcie działań przez komornika lub firmę windykacyjną. Do takich sytuacji dochodzi w momencie, gdy dłużnik dalej nie kwapi się do zwrotu długu.

Odzyskanie długu po uzyskaniu tytuły wykonawczego

Tytuł wykonawczy jest podstawą do tego, aby wdrożyć działania mające na celu odzyskanie długu. Dzięki niemu swoją wierzytelność możemy zgłosić do komornika lub prywatnej firmy windykacyjnej. Tytuł wykonawczy nadaje nam również prawo do zgłoszenia dłużnika do baz dłużników. Jedną z popularniejszych baz w Polsce jest KRD, czyli Krajowy Rejestr Długów.

Do KRD możemy zgłosić dłużnika, który zalega ze spłatą kwoty od 200 złotych wzwyż. Dla wielu osób zgłoszenie do baz dłużników jest trudniejsze do przyjęcia niż postępowanie komornika. Dług w pewnym sensie staje się upubliczniony, uniemożliwiając dłużnikowi zaciągnięcia kredytów gotówkowych, pożyczek, czy podpisania umów. Jest więc kolejną skuteczną metodą, by odzyskać dług.

Równie skuteczną metodą jest umowa z firmą windykacyjną. Niektóre firmy skupują długi od wierzycieli, inne pobierają część od odzyskanej kwoty. Z pewnością w tym przypadku nie będziemy musieli dłużej fatygować się do kontaktu z dłużnikiem, co dla wielu osób jest bardzo wymagającym zadaniem. 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Nowe firmy
Kredyt gotówkowy do 200 000 zł
Pożyczka gotówkowa do 60 000 zł
Pożyczka gotówkowa do 200 000 zł
Pożyczka gotówkowa do 250 000 zł
Pożyczka gotówkowa do 200 000 zł