Jak wyrobić paszport tymczasowy? Kiedy może się przydać?

Home » Jak wyrobić paszport tymczasowy? Kiedy może się przydać?

Wyjazd zagraniczny poza Unię Europejską wymaga od nas posiadania paszportu. Większość z nas posiada paszport, lecz jeśli nie wyjeżdżamy regularnie za granicę, przeważnie nie zwracamy uwagi na jego datę ważności. Jeśli nadarzy się okazja lub konieczność szybkiego niemal natychmiastowego wyjazdu poza Polskę, może się okazać, że nasz paszport stracił ważność. Mało tego niekiedy może dojść do sytuacji, że dokument uprawniający do wyjazdu zagubił się lub został skradziony. Ratunkiem w takim momencie może być paszport tymczasowy. Czym jest paszport tymczasowy, gdzie możemy go wyrobić i ile musimy za niego zapłacić? Odpowiadamy.

Czym jest paszport tymczasowy?

Paszport tymczasowy jest dokumentem podróżnym, który wydawany jest w sytuacjach nagłych lub, gdy standardowy dokument jest niedostępny. Na ogół paszport tymczasowy wydawany jest w przypadku zgubienia, uszkodzenia lub kradzieży głównego dokumentu. Paszport tymczasowy ważny jest maksymalnie przez okres 365 dni. Jego ważność może być również skrócona i dostosowana do wymaganego terminu. Możemy zatem spodziewać się, że będzie ważny w zależności od naszej potrzeby np. przez jeden dzień, tydzień, czy trzy miesiące. Przypomnijmy, że standardowy paszport osoby dorosłej ważny jest przez 10 lat. Natomiast w przypadku dzieci do 13. roku życia przez 5 lat.

Wyrobienie nowego paszportu tradycyjną drogą może trwać nawet do 30 dni. Jeśli zatem nasz wyjazd odbędzie się za kilka dni, a my nie mamy ważnego dokumentu, możemy postarać się o paszport tymczasowy.

Czas wydania paszportu tymczasowego jest skrócony, podobnie jak okres jego ważności. Jednak bardzo ważnym elementem jest sprawdzenie, czy państwo, do którego się wybieramy, respektuje dokument tymczasowy. Niektóre państwa mogą nas nie wpuścić na swoje terytorium, jeśli nie posługujemy się pełnoprawnym dokumentem. W celu upewnienia się warto sprawdzić stronę internetową konsulatu państwa, do którego się wybieramy.

paszport tymczasowy

Jakie dane zawiera paszport tymczasowy?

Paszport tymczasowy jest dokumentem, który pozwoli na naszą identyfikację. Zawiera dokładnie te same dane, co paszport właściwy. Jedyną różnicą między nimi jest brak danych biometrycznych, czyli wizerunku twarzy i odcisków palców. Te elektroniczne dane zapisane są w specjalnym mikroprocesorze w standardowym paszporcie. Aby paszport mógł być wydany, musimy potwierdzić swoją tożsamość, tak samo, jak wówczas, gdy korzystamy z kredytu konsumenckiego.

W paszporcie tymczasowym możemy znaleźć następujące dane o jego posiadaczu:

  • Imię i nazwisko,
  • Datę urodzenia,
  • Obywatelstwo,
  • Płeć,
  • Numer PESEL,
  • Seria i numer dokumentu,
  • Data wydania paszportu tymczasowego i okres jego ważności,
  • Nazwa urzędu wydającego dokument.

Kiedy może być potrzebny tymczasowy dokument?

Nagła propozycja atrakcyjnego wyjazdu zagranicznego, a ważność naszego paszportu dobiegła końca? Czy w takiej sytuacji możemy wyrobić paszport tymczasowy? Niestety, nie każda sytuacja, w jakiej się znaleźliśmy, uprawnia nas do otrzymania tymczasowego dokumentu. Sytuacje, które uprawniają nas do zdobycia tego dokumentu, są ściśle określone w art. 23. w Ustawie o dokumentach paszportowych z dnia 13 lipca 2006 roku (Dz.U.2018.0.1919).

Art. 23. Przesłanki wydania paszportu tymczasowego:

1. Paszport tymczasowy wydaje się:

2) osobom przebywającym za granicą, na czas oczekiwania przez nie na doręczenie paszportu sporządzonego w Rzeczypospolitej Polskiej;

3) osobom przebywającym czasowo w Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą, na powrót do miejsca stałego pobytu;

4) osobom przebywającym w Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą, w udokumentowanych nagłych przypadkach związanych z chorobą lub pogrzebem członka rodziny;

5) osobom przebywającym w Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą, w udokumentowanych nagłych przypadkach związanych z prowadzoną działalnością zawodową;

6) osobom, od których pobranie odcisków palców jest fizycznie niemożliwe, a przeszkoda ta ma charakter czasowy.

Jak możemy zauważyć, ustawodawcę ściśle określił, w jakim przypadku możemy ubiegać się o paszport tymczasowy. Ponadto niekiedy musimy tę okoliczność udokumentować lub udowodnić.

Gdzie można wyrobić paszport tymczasowy?

O paszport tymczasowy możemy wnioskować w dowolnym punkcie paszportowym na terenie Polski. Nie musi to być punkt znajdujący się w mieście naszego stałego pobytu. Jeżeli przebywamy za granicą, możemy udać się do konsulatu RP w danym państwie.

Jak wyrobić paszport tymczasowy?

Jeśli jesteśmy zmuszeni wyrobić paszport tymczasowy, musimy postępować podobnie, jak w przypadku standardowego paszportu. Procedura niewiele się bowiem różni. Konieczne jest wypełnienie wniosku, a także pokazanie dowodu uiszczenia opłaty za wydanie dokumentu. Konieczne jest również dołączenie do wniosku kolorowego zdjęcia (zdjęcie nie może być starsze niż 6 miesięcy od daty złożenia wniosku). W celu potwierdzenia tożsamości konieczne jest przedłożenie dowodu osobistego. Aby paszport został wydany, niezbędne jest również udowodnienie zdarzenia, które uprawnia nas do wydania paszportu tymczasowego.

Ile kosztuje?

Opłata za wydanie paszportu tymczasowego jest stała na terytorium RP i wynosi 30 złotych. Nie jest jednak ustalone, ile dokładnie wynosi opłata za wyrobienie tego dokumentu w konsulatach poza Polską.

Ile się czeka na paszport tymczasowy?

Czas oczekiwania na dokument tymczasowy jest zdecydowanie skrócony. Przeważnie może się spodziewać, że jego wydanie potrwa od 1 do 14 dni. Na tradycyjny dokument uprawniający do przekroczenia granicy państwa możemy oczekiwać do 30 dni. W sytuacjach wymagających przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego okres ten może być wydłużony do 2 miesięcy.

Jeśli nie mamy standardowego paszportu, zgubiliśmy lub został nam skradziony dowód osobisty i musimy wyjechać za granicę (także do państw członkowskich UE), możemy postarać się o dokument tymczasowy. Czas oczekiwania na dowód osobisty wynosi bowiem do 30 dni. Paszport tymczasowy otrzymamy zatem szybciej niż dowód osobisty. Pamiętajmy jednak o tym, że musimy spełnić przesłanki uprawniające nas do otrzymania tego dokumentu. Jest to zatem rozwiązanie w bardzo szczególnej sytuacji. Jeżeli nasz paszport został skradziony wraz z gotówką możemy postarać się o szybki kredyt przez Internet.  

Szybki paszport na Lotnisku Chopina

Na lotnisku Chopina w Warszawie jest specjalny punkt, w którym można szybko wyrobić paszport tymczasowy. Jednak, aby urząd wydał nam paszport, musimy posiadać inny ważny dokument tożsamości, a także bilet lotniczy. W przypadku dziecka konieczna jest również zgoda obojga rodziców. W tym punkcie możemy wyrobić dokument tymczasowy, jeśli zgubiliśmy paszport, został nam skradziony, a nawet wówczas gdy zapomnieliśmy zabrać ze sobą pełnoprawny dokument z domu. Cała procedura trwa zaledwie 15 minut. Nawet zdjęcie wykonamy jest na miejscu. Nie potrzebne są nam żadne papierowe formularze. Jeśli mamy tradycyjny paszport, wszelkie niezbędne dokumenty znajdują się w systemie.

Koszt paszportu wyrabianego na lotnisku Chopina w Warszawie wynosi 30 złotych. Paszport w tym punkcie możemy wyrobić w godzinach od 8:00 do 20:00. Punkt znajduje się na Terminalu A na poziomie odlotów w strefie ogólnodostępnej.

Jak możemy zauważyć, jest to rozwiązanie, które ułatwi podróż osobom w pilnej potrzebie. Warto, aby takie rozwiązania były dostępne na wszystkich lotniskach w Polsce.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Nowe firmy
Kredyt gotówkowy do 200 000 zł
Pożyczka gotówkowa do 150 000 zł
Pożyczka gotówkowa do 240 000 zł
Pożyczka gotówkowa do 250 000 zł
Pożyczka gotówkowa do 240 000 zł