Home » Wonga
Zalety
 • pożyczka do 20 000 złotych
 • od ukończeniu 18 roku życia
 • okres ratalny do 48 miesięcy dla nowych użytkowników i 60 miesięcy dla stałych klientów
 • dostępna kanałem online
 • uproszczone procedury
 • Biuro Obsługi Klienta działa przez 7 dni w tygodniu,
 • oferta jedna rata gratis
Wady
 • Większość promocji dotyczy pożyczek na maksymalny okres kredytowania
 • weryfikacja w bazach BIK, KBIG, KRD i CCC

Oferta Wonga.pl

Wonga.pl  jest wielokrotnie nagradzaną firmą z branży internetowych usług finansowych. W 100% to firma z polskim kapitałem, która obsłużyła już ponad 2 mln klientów. Specjalizuje się w udzielaniu krótkoterminowych i ratalnych pożyczek online. Pożyczkę można uzyskać tylko online, choć dla obecnych klientów firma udostępniła możliwość uzyskania kolejnej pożyczki podczas rozmowy telefonicznej z konsultantem.

Jak pożyczyć w Wonga.pl

W Wonga całą procedurę wnioskowania o pożyczkę przeprowadzamy przez Internet. Pierwszy krok to przygotowanie numeru konta bankowego, którego jesteśmy właścicielem i na które będzie przelana pożyczka, numeru dowodu osobistego oraz telefonu komórkowego wymaganego w procesie weryfikacji. Korzystając z umieszczonego na stronie głównej suwaku wybieramy określoną kwotę oraz okres spłaty, weryfikując zawarte poniżej niego informacje odnośnie całkowitego kosztu pożyczki. W kolejnym etapie należy uzupełnić dane osobowe w celu zweryfikowania i podjęcia decyzji przez Wonga o przyznaniu pożyczki. Dalej należy potwierdzić swoją tożsamość, w tym celu trzeba zalogować się na swój rachunek bankowy lub dokonać przelewu weryfikacyjnego na kwotę 10 groszy. Kolejny etap to weryfikacja przez pożyczkodawcę i podjęcie decyzji kredytowej. Niezwłocznie po akceptacji wniosku i podpisaniu umowy pieniądze zostaną przelane na konto bankowe. Podpis na umowie można drogą elektroniczną lub tradycyjnie, na papierze.

Jakie są wymagania wobec pożyczkobiorcy?

Wonga.pl  wymaga wobec przyszłego pożyczkobiorcy wskazuje kilka warunków, wśród których są:
 • posiadanie polskiego obywatelstwa,
 • pełne zdolności do czynności prawnych,
 • stałe zamieszkania w Polsce,
 • konta założonego na stronie internetowej pożyczkodawcy,
 • złożenie wypełnionego wniosku o zawarcie umowy  pożyczki,
 • uzyskanie pozytywnej decyzji o udzieleniu wypłaty przez firmę,
 • zaakceptowanie warunków i podpisanie dokumentu umowy.

Jakie bazy danych sprawdza Wonga?

W celu oceny zdolności kredytowej oraz ryzyka kredytowego Wonga sprawdza informacje nt. przyszłego pożyczkobiorcy w Biurze Informacji Kredytowej ( BIK) oraz w biurach informacji gospodarczej, którymi są:
 • BIG InfoMonitor S.A.
 • ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A.
 • Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej S.A.
 • Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej S.A.

Czy mogę wziąć pożyczkę w Wonga jeżeli mam komornika?

Wonga za każdym razem weryfikuje potencjalnego pożyczkobiorcę w bazach dłużników. Cel to uniknięcie udzielenia pożyczki osobom z brakiem możliwości spłaty zobowiązania. Jeśli zadłużenie zarejestrowane w BIG jest małe, pożyczkę dla zadłużonych otrzymamy bez większych problemów. W przypadku większego długu lub wielu wpisów wniosek zostanie odrzucony. Firma nie udziela pożyczek osobom niewypłacalnym. Jednak nawet jeśli posiadamy komornika istnieje szansa na otrzymanie potrzebnej gotówki – pod warunkiem, że wykażemy możliwość spłaty pożyczki, o którą wnioskujemy.

W jakim czasie nastąpi przelew na konto?

Po udzieleniu pozytywnej decyzji pożyczkowej klient może już tylko czekać na wypłatę pieniędzy – w formie bezgotówkowej na podane uprzednio konto bankowe, z którego też realizowany był przelew weryfikacyjny na rachunek Wonga. Czas oczekiwania na wypłatę środków finansowych zależy od szybkości realizacji przelewów w banku klienta. Wonga przesyła szybki przelew, ale trzeba upewnić się, że nie będzie on ograniczony godzinami pracy banku. Jeśli czas oczekiwania na wypłatę jest niepokojąco długi, ponad 24 godziny, to warto skontaktować się z firmą.

Co w przypadku braku spłaty?

Pożyczkobiorca, który zaciągnął pożyczkę, powinien dokonać spłaty zobowiązania w ustalonym terminie raty lub całej pożyczki. W przypadku braku spłaty pożyczki, klient naraża się na szereg negatywnych konsekwencji z tym związanych. W Wonga spłata pożyczki w terminie jest konieczna, żeby klient nie spowodował powstania na swoim koncie zadłużenia przedterminowego, od którego Wonga pobierze odsetki karne. Odsetki karne są naliczane od kwoty zaległego zobowiązania za każdy dzień opóźnienia, począwszy od dnia, w którym należność stała się wymagalna. Pożyczkobiorca będzie miał informację o zaległościach w spłacie oraz o rozpoczęciu naliczania odsetek karnych. Braku spłaty pożyczki wiążę się z  przekazaniem informacji o zadłużeniu do BIK-u i biur informacji gospodarczej.
Chwilówki i pożyczki to produkty finansowe, które w swej charakterystyce różni bardzo wiele.  Chwilówka jest dostępna nawet od 100 zł, a pożyczka od 1000 zł. Maksymalna kwota chwilówki to z reguły 3000 zł, w przypadku pożyczki ratalnej może ona wynosić kilkadziesiąt tysięcy. Chwilówkę spłacamy do maksymalnie 60 dni, a pożyczkę nawet do 60 miesięcy. Czas wypłaty w przypadku chwilówki wynosi kilkanaście minut, na pożyczkę możemy czekać nawet 24 godziny. Dowód osobisty to z reguły jedyny dokument niezbędny do uzyskania chwilówki. Przy pożyczce, lista wymaganych dokumentów może się okazać z reguły znacznie dłuższa. I coś co determinuje wybór danego produktu: czasami chwilówka może być dostępna bez weryfikacji w BIK, podczas gdy pożyczka ratalna przyznana zostaje z reguły po weryfikacji w bazach Biur Informacji Gospodarczej.

BIK czyli Biuro Informacji Kredytowej ma swój początek w 1997 roku, na podstawie art. 105 ust. 4 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o prawie bankowym. Zostało założone przez Związek Banków Polskich wchodzących w tenże związek. Nadrzędnym celem tej instytucji jest gromadzenie i przechowywanie informacji o historiach kredytowych, osób fizycznych oraz podmiotów gospodarczych. Dzięki której ma ustawowe prawo do przetwarzania informacji stanowiącej tajemnicę bankową. Biuro gromadzi zatem powiadomienia z różnych instytucji finansowych, o sposobie spłaty zobowiązań kredytowych ich klientów. Umożliwia to weryfikację wszystkich klientów przed udzieleniem im wsparcia finansowego.

Chwilówka to krótkoterminowa pożyczka pozabankowa. Udzielana jest z reguły na 30 lub 61 dni, a jej wysokość nie przekracza kilku tysięcy złotych. Jej zaletą jest możliwość zawnioskowania całkowicie przez Internet oraz szyki czas realizacji. Nie jest dostępna w Bankach, oferowana jest za to przez instytucje finansowe często potocznie określane jako parabanki.  Z racji krótkiego czasu spłaty charakteryzuje się wysoką wartością RRSO. Firmy pożyczkowe, udzielające chwilówki, są zarejestrowane na ogólnodostępnej stronie  KNF-u, zweryfikowanych instytucji finansowych. Dla klientów to dodatkowa informacja, że chwilówka jest całkowicie bezpiecznym produktem finansowym.

Jeśli masz problem ze spłatą raty, koniecznie skontaktuj się z pożyczkodawcą. Tylko w ten sposób jesteście w stanie wspólnymi siłami opracować nową strategię spłaty zobowiązania. W przeciwnym wypadku twoja sytuacja może ulec pogorszeniu, a dług będzie narastał.

Odpowiedź na to pytanie brzmi – jak najbardziej tak. W BIK-u, jak wiadomo, instytucja gromadzi informacje nt. naszej historii kredytowej. Na ich podstawie powstaje scoring określony za pomocą liczb od 0 do 100. Opisuje on, w dużym skrócie, ile mieliśmy i mamy zaciągniętych produktów finansowych oraz w jaki sposób je spłacaliśmy czy spłacamy. Każda terminowa wpłata zobowiązania, a zwłaszcza jego całkowita spłata automatycznie podwyższa nasz scoring. Przez to przy kolejnej analizie w BIK-u, wnioskując o nowy kredyt czy pożyczkę, nasze szanse oczywiście rosną.

Niestety, aby wziąć pożyczkę, lub skorzystać z innego produktu finansowego musisz mieć pełną zdolność do czynności prawnych. Nabywa się ją wraz z ukończeniem 18. roku życia. Zatem, aby skorzystać z pożyczki, musisz być pełnoletni i posługiwać się aktualnym Dowodem osobistym.

Tak, pożyczki online są  jak najbardziej bezpieczne. Aby mieć absolutną pewność, że tak jest warto pamiętać o kilku podstawowych zasadach. Należy korzystać z usług firm, które widnieją na liście wierzytelnych i bezpiecznych pożyczkodawców KNF-u. Nie można klikać w niesprawdzone linki kierujące na podejrzane strony podszywające się pod legalnie działające firmy pożyczkowe. Weryfikacja konta pożyczkobiorcy z reguły polega na przelewie maksymalnie 1 zł.  Strony internetowe firm pożyczkowych są zabezpieczone szyfrowo.  Nie należy więc mieć obawę, że nasze dane wrażliwe wpadną w niepowołane ręce.

Nie, nie zawsze zmiana  wysokości stóp procentowych wpływa na wysokość raty kredytów. Notoryczne, w ostatnim okresie, zmiany oprocentowania przez Radę Polityki Pieniężnej przy NBP-ie, skutkuje ciągłymi podwyżkami rat kredytów hipotecznych. Należy pamiętać iż tenże produkt – ale ze stałą stopą oprocentowania – nie jest zależny od zmiany stóp procentowych.  Wartość zobowiązania i wysokości rat są stałe oraz odporne na zmianę wysokości oprocentowania kredytów dokonywanych przez RPP.

To, ile pieniędzy możesz pożyczyć, zależy od kilku czynników. Wiele zależy od rodzaju wybranego przez ciebie zobowiązania, czyli czy korzystasz z chwilówki, czy pożyczki ratalnej. Duże znaczenie ma również twoja zdolność kredytowa i historia kredytowa. Im wyższą zdolność posiadasz, tym twoje szanse na dużą kwotę rosną. Firmy pożyczkowe oferują przeważnie pożyczki w wysokości od 100 złotych do nawet 60 000 złotych.

Żyrant czy też Współkredytobiorca to osoba dzięki której możemy otrzymać zawnioskowany produkt finansowy, taki jak kredyt czy pożyczka. Często spotykaną sytuacją, przy analizie zdolności finansowej wnioskującego, jest odmowa przyznania środków finansowych.  Ze względu np. na małe dochody czy liczne zobowiązania. Chcąc wyjść na przeciw klientowi, Banki lub inne instytucje finansowe, umożliwiają przyznanie środków finansowych. Warunkiem jest jednak zabezpieczenia spłaty przez żyranta czy też współkredytobiorcę. Świadome i dobrowolne zgody na poniesienie kosztów spłaty zobowiązania, w przypadku problemu z płatnościami wnioskującego, jest podstawą do wypłaty środków finansowych. o które stara się kredyto- lub pożyczkobiorca.

Pieniądze otrzymane z pożyczki możesz przeznaczyć na dowolny cel. O swoich zamiarach nie musisz informować pożyczkodawcy.

Zawnioskować o pożyczkę możesz na kilka sposobów. Obecnie najpopularniejsze jest składanie wniosku przez Internet. Jeśli preferujesz kontakt osobisty, możesz również udać się do placówki firmy pożyczkowej lub zadzwonić na infolinię.

Jak skontaktować się z firmą?

Dane kontaktowe

telefon: 22 388 88 88, 660 168 100
godziny otwarcia: Poniedziałek – Piątek: 8.00 – 22.00
Sobota – Niedziela: 9.00 – 17.00
strona: www.wonga.pl
email: kontakt@wonga.com

Dane rejestrowe

Nazwa firmy: Wonga.pl sp. z o.o.
adres: ul. Żaryna 2B, 02-593 Warszawa
KRS: 0000412352 NIP: 1132853869
REGON: 146025969

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Wonga
4.0/5