Home » Bocian pożyczki
Zalety
 • kwoty do 5 000 zł
 • stałe tygodniowe raty
 • indywidualne podejście do zadłużenia
 • dostępne kanałem online i telefonicznie
 • strefa klienta
 • metoda wypłaty: gotówka lub karty przepłacone
 • możliwość ubezpieczenia
 • duża ilość doradców klienta
Wady
 • pierwsza pożyczka do 1500 zł
 • podpisanie umowy w domu klienta
 • brak płatności przelewem
 • wypłata gotówki do 24 godzin

Oferta firmy Bocian

BOCIAN POŻYCZKI działa w zakresie udzielania pożyczek pieniężnych w domu Klienta. Atutem firmy jest szybka decyzja i minimum formalności. Za pośrednictwem Dorady Klienta oferowana jest pożyczka pieniężna z usługą terenowej obsługi pożyczki. Środki pieniężne lub kartę przedpłaconą otrzymujesz natychmiast po podpisaniu umowy, a cotygodniowe raty odbiera od Ciebie Doradca Klienta w umówionych terminach. Istnieją dwie formy pożyczki, jedną z nich jest tradycyjna gotówka, a drugą są karty przedpłacone.

Jak pożyczać w firmie Bocian?

BOCIAN w przeciwieństwie do innych firm w bardzo elastyczny sposób podchodzi do każdego klienta. Nieszablonowe i indywidualne podejście sprawia, że możliwość uzyskania gotówki nawet w przypadku problemu z płatnościami jest bardzo duże. Warto zatem dać sobie szansę i zawnioskować o pożyczkę w tej firmie. Aby otrzymać pożyczkę w BOCIAN POŻYCZKI, należy spełnić następujące warunki: być osobą pełnoletnią, mieć nadany numer PESEL, mieć pełną zdolność do czynności prawnych, skończone 18 lat i nieukończony 74 rok życia. Na spotkaniu z Doradcą Klienta, które zawsze odbywa się w domu Klienta, musi być okazany ważny i niezniszczony dowód osobisty oraz tytuł własności lokalu, np.: umowę najmu lub imienny rachunek za media wystawiony na adres zamieszkania Klienta czy też np. korespondencję kierowaną na adres zamieszkania Klienta.

Jakie są wymagania wobec pożyczkobiorcy?

 • wiek (18-74 lata)
 • numer PESEL
 • pełna zdolność do czynności prawnych
 • ważny i niezniszczony dowód osobisty
 • tytuł własności lokalu np. umowa najmu, rachunek za media wystawiony na adres lokalu
 • stałe źródło dochodów – różne formy: umowa o pracę, emerytura, renta, kontrakt, działalność gospodarcza, zasiłki (m.in. pielęgnacyjny, opiekuńczy czy też świadczenie rodzicielskie), program 500+, dochód z zagranicy udokumentowany przelewami na polski rachunek.

Wnioskując o pożyczkę dla rolników dodatkowo będzie wymagane:

 • potwierdzenie z gminy o osiąganych dochodach,
 • akt własności ziemi (do wglądu),
 • 3 ostatnie odcinki z KRUS-u.

Jakie bazy danych sprawdza BOCIAN?

W żadnej zakładce na stronie internetowej firmy BOCIAN nie ma właściwie informacji dotyczącej weryfikacji klienta w bazach biur informacji gospodarczej lub kredytowej. Bocian faktycznie, na tle konkurencji, podchodzi do tej kwestii wyjątkowo wyrozumiale. Co więcej, wpis do BIK nie przekreśla szans na uzyskanie pożyczki, jednak wszystko zależy od sytuacji finansowej pożyczkobiorcy. Należy się jednak spodziewać, że tak samo, jak każda inna firma, będzie miała wgląd we wpisy, a naturalnym etapem jest także weryfikacja danych w rejestrach dłużników. W tej sytuacji jednak Bocian Pożyczki podchodzi bardzo indywidualnie i wyrozumiale do każdego pożyczkobiorcy. Dlatego też wpis w rejestrze dłużników nie musi być równoznaczny z odrzuceniem wniosku. Wszystko zależy od przedstawionych możliwości finansowych.

Czy mogę wziąć pożyczkę jeżeli mam komornika?

Do sytuacji każdego Klienta firma BOCIAN podchodzi bardzo indywidualnie. Negatywne bazy zewnętrzne nie muszą stanowić przeszkody do nawiązania współpracy. Wpis do BIK nie przekreśla możliwości uzyskania pożyczki dla zadłużonego klienta.

Jak złożyć wniosek w Bocianie?

Istnieje kilka możliwości złożenia wniosku dla Klienta — poprzez uzupełnienie formularza online na stronie, dzwoniąc na infolinię firmy, zamawiając kontakt z konsultantem poprzez uzupełnienie formularzu kontaktu lub też poprzez rozmowę na czacie z pracownikiem firmy.

Jak wypełnić formularz online?

Najbardziej popularną metodą wnioskowania o pożyczkę jest wypełnienie formularza na stronie. Niezbędne więc dane, które muszą zostać uzupełnione to: imię, nazwisko, pesel, kod pocztowy, miejscowość, nazwa ulicy, numer domu i lokalu. Należy pamiętać, że wszystkie formalności związane z realizacji odbędą się w domu klienta z dedykowanym przedstawicielem firmy.

Jak pożyczyć przez telefon?

Równie popularną metodą zawnioskowania jest rozmowa telefoniczna z przedstawicielem firmy. Dzwoniąc na infolinie 600 100 100, uzyskuje się połączenie z konsultantem, który przedstawi nam pełny obraz warunków, ustalana jest wtedy kwota, okres spłaty oraz wszelkie należności związane z pożyczką. Po zaakceptowaniu warunków przekazujemy dane osobowe i czekamy na podjęcie decyzji pożyczkowej (wg BOCIANA powinno to zająć do 24 godzin).

Spotkanie z Doradcą Klienta oraz wypłacenie umowy.

 1. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku wymagane jest również spotkanie z Doradcą Klienta. To pracownik firmy dzwoni więc do Klienta i umawia się na dogodny termin spotkania. Następnie podczas spotkania podpisywana jest umowa.
 2. Wypłacenie pieniędzy. Po podpisaniu umowy i dopełnieniu wszystkich wymaganych formalności pożyczone pieniądze Klient dostaje w gotówce lub na karcie przedpłaconej. Oczywiście celowość wydanej kwoty może być dowolna.

Jakie kwoty są dostępne w Bocianie?

Oferta pożyczkowa

Firma BOCIAN oferuje pożyczki na 1000 zł, 1500 zł lub 2000 zł. a czas spłaty wynosi 35 tygodni.

Bocian w Reklamie

Reklamy bociana mogą być zabawne

Windykacja w Bocianie

Spłata zobowiązania rozpoczyna się w ciągu 7 dni od otrzymania pożyczki. Podczas podpisywania Umowy z Doradcą Klienta jest więc ustalany: dzień tygodnia oraz godzina cotygodniowych wizyt, podczas których Doradca Klienta będzie odbierał raty. Wszystkie dokonywane płatności zapisywane są w Karcie Spłat Klienta, która potwierdza dokonywane płatności.

Jeżeli są problemy z płatnościami i dotrzymaniem terminu spłaty niezbędny jest kontakt z Doradcą Klienta w celu ustalenia porozumienia i rozwiązania problemu. Niespłacenie należnej kwoty na czas będzie się wiązało z podjęciem kroków opisanych w umowie, w celu jej wyegzekwowania tzn.:

 • Obciążenie i naliczanie karnych odsetek, już od pierwszego dnia upłynięcia terminu spłaty.
 • Monity do dłużnika w postaci ponagleń i wezwań do zapłaty, które mogą przyjąć formę SMS-ów.
 • Sprzedanie sprawy zewnętrznej firmie windykacyjnej, która będzie egzekwować spłatę zobowiązania
 • Przekazanie sprawy do sądu, który orzeknie obowiązek wyegzekwowania należnego długu.
 • Przeprowadzenie egzekucji komorniczej, której koszty dłużnik będzie musiał pokryć w całości.
 • Wprowadzenie danych osobowych do rejestru dłużników.

O firmie Bocian

Firma Bocian Pożyczki należy do dużego przedsiębiorstwa finansowego Everest Finanse S.A. i od ponad 20 lat oferuje pożyczki pieniężne, obsługując ich realizację zwłaszcza w domu klienta.  Od samego początku firma postawiła sobie za cel bycie bliżej ludzi i dlatego pożyczki udzielamy w modelu tradycyjnym — dostarczając pieniądze do domu.

Początkowa działalność obejmowała wyłącznie teren województwa wielkopolskiego. Później od 2008 roku nastąpił dynamiczny rozwój firmy i ekspansja na kolejne województwa. Od 2014 roku firma działa właściwie na terenie całego kraju.

Wraz ze wzrostem firmy szybko rozwijała się też struktura spółki. Liczba ponad 1000 doradców gwarantuje więc dostęp i szybką realizację ścieżki obsługi Klienta. Dlatego jak każda nowoczesna i profesjonalna firma stawia na budowanie dobrych relacji poprzez ludzi, o odpowiednich kompetencjach i realizujących wizję firmy.

Chwilówki i pożyczki to produkty finansowe, które w swej charakterystyce różni bardzo wiele.  Chwilówka jest dostępna nawet od 100 zł, a pożyczka od 1000 zł. Maksymalna kwota chwilówki to z reguły 3000 zł, w przypadku pożyczki ratalnej może ona wynosić kilkadziesiąt tysięcy. Chwilówkę spłacamy do maksymalnie 60 dni, a pożyczkę nawet do 60 miesięcy. Czas wypłaty w przypadku chwilówki wynosi kilkanaście minut, na pożyczkę możemy czekać nawet 24 godziny. Dowód osobisty to z reguły jedyny dokument niezbędny do uzyskania chwilówki. Przy pożyczce, lista wymaganych dokumentów może się okazać z reguły znacznie dłuższa. I coś co determinuje wybór danego produktu: czasami chwilówka może być dostępna bez weryfikacji w BIK, podczas gdy pożyczka ratalna przyznana zostaje z reguły po weryfikacji w bazach Biur Informacji Gospodarczej.

BIK czyli Biuro Informacji Kredytowej ma swój początek w 1997 roku, na podstawie art. 105 ust. 4 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o prawie bankowym. Zostało założone przez Związek Banków Polskich wchodzących w tenże związek. Nadrzędnym celem tej instytucji jest gromadzenie i przechowywanie informacji o historiach kredytowych, osób fizycznych oraz podmiotów gospodarczych. Dzięki której ma ustawowe prawo do przetwarzania informacji stanowiącej tajemnicę bankową. Biuro gromadzi zatem powiadomienia z różnych instytucji finansowych, o sposobie spłaty zobowiązań kredytowych ich klientów. Umożliwia to weryfikację wszystkich klientów przed udzieleniem im wsparcia finansowego.

Chwilówka to krótkoterminowa pożyczka pozabankowa. Udzielana jest z reguły na 30 lub 61 dni, a jej wysokość nie przekracza kilku tysięcy złotych. Jej zaletą jest możliwość zawnioskowania całkowicie przez Internet oraz szyki czas realizacji. Nie jest dostępna w Bankach, oferowana jest za to przez instytucje finansowe często potocznie określane jako parabanki.  Z racji krótkiego czasu spłaty charakteryzuje się wysoką wartością RRSO. Firmy pożyczkowe, udzielające chwilówki, są zarejestrowane na ogólnodostępnej stronie  KNF-u, zweryfikowanych instytucji finansowych. Dla klientów to dodatkowa informacja, że chwilówka jest całkowicie bezpiecznym produktem finansowym.

Jeśli masz problem ze spłatą raty, koniecznie skontaktuj się z pożyczkodawcą. Tylko w ten sposób jesteście w stanie wspólnymi siłami opracować nową strategię spłaty zobowiązania. W przeciwnym wypadku twoja sytuacja może ulec pogorszeniu, a dług będzie narastał.

Odpowiedź na to pytanie brzmi – jak najbardziej tak. W BIK-u, jak wiadomo, instytucja gromadzi informacje nt. naszej historii kredytowej. Na ich podstawie powstaje scoring określony za pomocą liczb od 0 do 100. Opisuje on, w dużym skrócie, ile mieliśmy i mamy zaciągniętych produktów finansowych oraz w jaki sposób je spłacaliśmy czy spłacamy. Każda terminowa wpłata zobowiązania, a zwłaszcza jego całkowita spłata automatycznie podwyższa nasz scoring. Przez to przy kolejnej analizie w BIK-u, wnioskując o nowy kredyt czy pożyczkę, nasze szanse oczywiście rosną.

Niestety, aby wziąć pożyczkę, lub skorzystać z innego produktu finansowego musisz mieć pełną zdolność do czynności prawnych. Nabywa się ją wraz z ukończeniem 18. roku życia. Zatem, aby skorzystać z pożyczki, musisz być pełnoletni i posługiwać się aktualnym Dowodem osobistym.

Tak, pożyczki online są  jak najbardziej bezpieczne. Aby mieć absolutną pewność, że tak jest warto pamiętać o kilku podstawowych zasadach. Należy korzystać z usług firm, które widnieją na liście wierzytelnych i bezpiecznych pożyczkodawców KNF-u. Nie można klikać w niesprawdzone linki kierujące na podejrzane strony podszywające się pod legalnie działające firmy pożyczkowe. Weryfikacja konta pożyczkobiorcy z reguły polega na przelewie maksymalnie 1 zł.  Strony internetowe firm pożyczkowych są zabezpieczone szyfrowo.  Nie należy więc mieć obawę, że nasze dane wrażliwe wpadną w niepowołane ręce.

Nie, nie zawsze zmiana  wysokości stóp procentowych wpływa na wysokość raty kredytów. Notoryczne, w ostatnim okresie, zmiany oprocentowania przez Radę Polityki Pieniężnej przy NBP-ie, skutkuje ciągłymi podwyżkami rat kredytów hipotecznych. Należy pamiętać iż tenże produkt – ale ze stałą stopą oprocentowania – nie jest zależny od zmiany stóp procentowych.  Wartość zobowiązania i wysokości rat są stałe oraz odporne na zmianę wysokości oprocentowania kredytów dokonywanych przez RPP.

To, ile pieniędzy możesz pożyczyć, zależy od kilku czynników. Wiele zależy od rodzaju wybranego przez ciebie zobowiązania, czyli czy korzystasz z chwilówki, czy pożyczki ratalnej. Duże znaczenie ma również twoja zdolność kredytowa i historia kredytowa. Im wyższą zdolność posiadasz, tym twoje szanse na dużą kwotę rosną. Firmy pożyczkowe oferują przeważnie pożyczki w wysokości od 100 złotych do nawet 60 000 złotych.

Żyrant czy też Współkredytobiorca to osoba dzięki której możemy otrzymać zawnioskowany produkt finansowy, taki jak kredyt czy pożyczka. Często spotykaną sytuacją, przy analizie zdolności finansowej wnioskującego, jest odmowa przyznania środków finansowych.  Ze względu np. na małe dochody czy liczne zobowiązania. Chcąc wyjść na przeciw klientowi, Banki lub inne instytucje finansowe, umożliwiają przyznanie środków finansowych. Warunkiem jest jednak zabezpieczenia spłaty przez żyranta czy też współkredytobiorcę. Świadome i dobrowolne zgody na poniesienie kosztów spłaty zobowiązania, w przypadku problemu z płatnościami wnioskującego, jest podstawą do wypłaty środków finansowych. o które stara się kredyto- lub pożyczkobiorca.

Pieniądze otrzymane z pożyczki możesz przeznaczyć na dowolny cel. O swoich zamiarach nie musisz informować pożyczkodawcy.

Zawnioskować o pożyczkę możesz na kilka sposobów. Obecnie najpopularniejsze jest składanie wniosku przez Internet. Jeśli preferujesz kontakt osobisty, możesz również udać się do placówki firmy pożyczkowej lub zadzwonić na infolinię.

Jak skontaktować się z firmą Bocian?

Dane kontaktowe

telefon: 600 100 100 (*opłata za połączenie zgodna z cennikiem operatora)

godziny otwarcia:

Poniedziałek – Piątek: 7:30-21:00

e-mail: biuro@bocianpozyczki.pl

strona: www.bocianpozyczki.pl

Dane firmy

Nazwa firmy: Everest Finance Sp. z o.o. Sp. K.

adres: ul. Stary Rynek 88, Poznań

KRS: 0000541824

NIP: 7831722320

REGON: 360730596

 

Bocian pożyczki Szczegóły

Rodzaj pożyczki:
Sposób wnioskowania:
Sposób zawarcia umowy:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Bocian pożyczki
4.0/5